Mājlopu apdrošināšana

11

MĀJLOPU APDROŠINĀŠANA

Mājlopu apdrošināšana pasargās no neparedzētiem izdevumiem, kas var rasties produktīvo dzīvnieku bojāejas vai piespiedu kaušanas gadījumā.

Apdrošināšana segs zaudējumus, ja apdrošinātā dzīvnieka bojāejas vai piespiedu kaušanas cēlonis būs slimība, dabas stihijas, uguns, negadījums, trešo personu ļaunprātīga rīcība.

Apdrošinot produktīvos dzīvniekus, ir iespēja izmantot arī valsts un Eiropas savienības sniegto atbalstu, lai saņemtu daļēju kompensāciju par apdrošināšanas polises iegādi.

Var apdrošināt – liellopus, zirgus, aitas, kazas, cūkas, mājputnus.

Pieteikties

Mūsu speciālisti ar prieku sniegs visas atbildes uz jūsu jautājumiem