Vcta

11

VCTA

Civiltiesiskās atbildības apdrošināšana pasargās jūs no iespējamiem zaudējumiem, kas var rasties saistībā ar zaudējumu kompensāciju trešajām personām, ja tie radīsies jūsu darbības, vai bezdarbības rezultātā. Savu civiltiesisko atbildību var apdrošināt gan fiziskas, gan juridiskas personas, veicot savu uzņēmējdarbību, ka arī valsts līmenī licencētie speciālisti.

Var apdrošināt – liellopus, zirgus, aitas, kazas, cūkas, mājputnus.

Pieteikties

Mūsu speciālisti ar prieku sniegs visas atbildes uz jūsu jautājumiem